Toimintaperiaatteemme

Toimintaperiaatteemme

Tavoitteemme on että asiakas valitsee Signoden epäilemättä siksi että kaikissa tilanteissa annamme ajoissa oikeanlaatusista palvelua ja laatua. Näin luomme kannattavuutta yritykselle, asiakkaillemme ja tavarantoimittajillemme. 

Tie - miten? Täytämme asiakkaan ulkoiset ja sisäiset vaatimukset ja odotukset kaikkien tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen osalta. Asetamme vastaavat vaatimukset tavarantoimittajillemme.

Menetelmä: Työskentelemme yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa jatkuvan kehityksen eteen ja me kaikki ymmärrämme vaatimukset jotka työmme asettaa ja sitoudumme henkilökohtaisesti työhömme.

Kaikki valmistavat yksikkömme ovat laatusertifioituja. Signode työskentelee laatujärjestelmän, joka on ISO 9001 mukainen, mukaisesti . Järjestelmämme  on jaettu olemassaolevaan laatuohjeeseen ja osaan joka käsittää suuntaviivat päivittäiseen toimintaan.

Olemme jo useita vuosia työskennelleet tämäntyyppisen laatujärjestelmän mukaisesti. Suoritamme jatkuvaa tarkastoimintaa parantaaksemme työmme laatua. Laatujärjestelmämme  toimii ISO -standardin mukaisesti.

Konsernin kaikki tuotantoyksiköt ovat laatusertifioituja. Lisäksi Burserydin tuotanto on ympäristöcertifioitu.

Laatujärjestelmästämme vastaava henkilö Oy Liljendalin Tehtaalla on:

Otto Nissfolk, puhelin 020 7969807

e-mail: o.nissfolk@sigpse.com

Toimintaperiaattemme Ympäristöasioissa

Huolenpito ympäristöstä on tärkeä osa Signoden strategiaa. Yrityksen perusajatuksena on ympäristöstä huolehtiminen ja toimintaa kehitetään  seuraavien periaatteiden mukaisesti. 

  • Minimivaatimuksena noudatamme lakeja ja asetuksia jotka vaikuttavat toimintaamme.
  • Ylläpidämme avointa keskustelua ympäristökysymyksistä asiakkaiden, tavarantoimittajien, työntekijöiden, viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa.
  • Ponnistelemme saadaksemme suljetun kierron jätteidenkäsittelyssämme silloin kun se on mahdollista.
  • Tavaroiden ja niiden palveluiden hankinnoissa, joihin itse voimme vaikuttaa, punnitsemme aina myös ympäristönäkökohdat.